بوکشن : باهم بخوانیم و باهم به آموزه ها عمل کنیم!

محفلی آنلاین برای تبدیل آموزه های کتاب های مطرح به اقدام های عملی در زندگی روزمره...

ثبت نام
Video Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
بوکشن چیه؟

چقدر از آموزه های کتاب‌ها در زندگی استفاده کردین؟

هر بوکشن یک یا چند تسهیلگر داره که آموزه های کتاب‌ها رو به صورت فصل به فصل برای ما تشریح می کنند. و از تجربیات واقعی خودشون میگن علاوه بر این، ما در یک محیط تعاملی به بحث و تبادل نظر می پردازیم و از تجربه های همدیگه استفاده می کنیم.

کتابخوانی آنلاین

در دورهمی ها به کمک تسهیلگر های کتاب، علاوه بر کتابخوانی از تجربه های واقعی نیز استفاده کنیم.

الان شروع کن!

به اشتراک گذاری تجربه

در یک محیط تعاملی تجربه های همدیگر را به اشتراک می گذاریم و راجع به کتاب و موضوعات بحث و تبادل نظر می کنیم.

الان شروع کن!

اکشن‌کارت

بعد از هرجلسه یک خلاصه خیلی کاربردی به همراه اکشن‌کارت ها برای اجرای آموزه ها در زندگی دریافت کنید.

الان شروع کن!
بوکشن

فقط جلسات کتابخوانی نیست!

در بوکشن راجع به چگونگی به کارگیری تجربه ها و آموزه های کتاب در زندگی واقعی صحبت می کنیم و در محیطی تعاملی به بحث و تبادل نظر می پردازیم.
-خلاصه کتاب
-اکشن کارت
- ویدیو جلسات برگزار شده

شما هم می توانید در "بوکشن" جلسات آنلاین کتابخوانی برگزار کنید!

About Us
shape image
shape image
shape image
shape image
درخواست

ارائه کتاب / برگزاری دور‌همی

شما می توانید برای برگزاری دورهمی یا ارائه کتاب درخواست بدهید! جهت ثبت درخواست خودتان بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

ثبت درخواست
ارائه کتاب / برگزاری دور‌همی
Shape Image
Shape Image