بوکشن : باهم بخوانیم و باهم به آموزه ها عمل کنیم!

محفلی آنلاین برای تبدیل آموزه های کتاب های مطرح به اقدام های عملی در زندگی روزمره...

ثبت نام
درخواست

ارائه کتاب / برگزاری دور‌همی

شما می توانید برای برگزاری دورهمی یا ارائه کتاب درخواست بدهید! جهت ثبت درخواست خودتان بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

ثبت درخواست
ارائه کتاب / برگزاری دور‌همی
Shape Image
Shape Image